Velicina slova
Prijava

Finansijer

Ministarstvo

Realizator projekta

Grlica

Opština Pirot

SO Pirot

Postojeći kapaciteti

Broj i struktura kategorisanih ležajeva u domaćoj radinosti na teritoriji Pirotske opštine u periodu od septembra 2007.g. do 01.10.2009.g. sa kojima TO Pirot ima potpisan ugovor:

Kategorija
Mesto
Broj soba
Struktura soba
Broj ležajeva
soba ***
Topli do
1
1/2 (f)
2
soba ****
Vojnegovac
3
2/2(f)+1/2
6
soba ***
Berilovac
3
3/2 (f)
6
soba **
Slavinja
1
1/2 (f)
2
soba **
Slavinja
2
1/2 +1 i 1/2 +1
6
soba **
Slavinja
1
1/2
2
soba **
Slavinja
2
1/2 (f)+1 i 1/2(f) +1
6
soba ***
Sopot
2
1/1+1/2(f)
3
soba *
Brlog
2
1/2 (f)+ 1/2
4
soba *
Dojkinci
2
2/2
4
soba **
Jelovica
2
2/2
4
soba **
Visočka Ržana
2
2/2
4
soba ***
Rsovci
2
2/2(f)
4
soba **
Rsovci
2
1/3 + 1p.l.+ 1/2
6
soba **
Rsovci
2
2/2 + 1p.l.
5
soba **
Zavojsko jezero -
brana
2
2/2 + 1p.l.
5
soba *
Zavojsko jezero -
V.Lukanja
1
1/2 (f)
2
soba**
Gradašnica
2
2/2(f)
4
soba****
Osmakovo
2
2/2(f)
4
kuća*
Pakleštica
2
2/2
4
soba**
Temska
2
1/2 (f) + 1/2
4
UKUPNO LEŽAJEVA
87

Login Form