Velicina slova
Prijava

Finansijer

Ministarstvo

Realizator projekta

Grlica

Opština Pirot

SO Pirot

Stara planina

 

 

Zapadna Stara planina se odlikuje prepletanjem ruralne kulture Bugarske i Srbije. Jak uticaj životne sredine i prohujalih vremena kada su nomadska plemena ovde živela i donosila svoja znanja i navike, učinili su ove zajednice sličnije jedne drugima nego drugim zajednicama njihove narodnosti van ovog regiona. Narod je vekovima ovde živeo manje – više mirno, u dobrim međuljudskim etničkim odnosima stvarajući specifičan način života vezan za određenu teritoriju. Nekada uspešan, ovaj region je bio poznat po dobrim pašnjacima, ovčijem siru i mesu, ćilimima („pirotski“ i „čiprovski“ ćilim) i grnčarstvu. Savršeno organizovan sistem primarne proizvodnje, prerade i trgovine i veliko iskustvo u organizovanju zadruga i esnafskih udruženja osiguravalo je blagostanje i razvoj seoskog stanovništva kroz vekove.

Kao i tada i danas područje Stare planine čine raziličiti narodi, kulture i interesi.

Njihove zajedničke vrednosti čine tradicionalne lokalne kulture i čista životna sredina privlačna za investiranje. Cilj ovog projekta jeste uspostavljanje i održavanje dobrosusedskih odnosa, negovanje kulturne tradicije lokalnog stanovništva putem održivog razvoja kulture, turizma, poljoprivrede, infrastrukture (arhitekture) i zaštite prirodne sredine.

 

Razvoj turizma je ključna oblast za budući razvoj regiona Stare planine. Sadašnji i planirani razvoj turizma u regionu Stara planina treba da se ostvari na jednak i uravnotežen način. Da bi se to postiglo veoma je važno da se lokalne zajednice uključe u aktivnosti razvoja turizma, kao i da se stavi akcenat na one turističke aktivnosti koje se oslanjaju na očuvane prirodne i kulturne resurse i u potpunosti uvažavaju lokalnu tradiciju i lokalne proizvode kao jedno od uporišta razvoja turizma. Ovaj projekat treba da snažno podrži razvoj turizma na Staroj planini u stepenu u kome on doprinosi lokalnoj privredi, poboljšava život lokalnog stanovništva u regionu, ali pod uslovom da ne uiništava i ne degradira prirodne resurse. Dakle afirmacija i održivi razvoj u kontinuitetu sa očuvanjem prirodnih retkosti ekosistema koji predstavljaju najveću vrednost ovog područja. Stoga je od suštinske važnosti da se turizam poveže sa drugim aktivnostima kao što su poljoprivreda, očuvanje prirodne sredine ili upravljanje prirodnim resursima. Turizam treba da održava kako prirodne, tako i kulturne vrednosti Stare planine i promoviše tradicionalne modele korišćenja zemljišta, kao i aktivnosti koje na taj način izgrađuju snažan regionalni identitet. Učešće lokalnih zajednica i široka participacija privatnog sektora u razvoju turističkih kapaciteta u odgovarajućim programima su jedan od ključnih podsticaja za razvoj lokalne privrede.

Login Form