Velicina slova
Prijava
image image image
Potencijali postoje, iskoristimo ih ! Realizovana je jedinstvena baza podataka turističkih potencijala Pirota. Projekat „Potencijali postoje, iskoristimo ih” predstavljen je u četvrtak, 8. oktobra 2009. godine, u Medija centru Doma kulture a zatim kontrunirano tokom trajanja projekta na svim lokalnim medijima. Projekat je finansiralo Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, a tiče se seoskog turizma na Staroj planini.
Razvoj seoskog turizma Poštovani sugrađani, vlasnici objekata na području Stare planine, pozivamo Vas da nam se javite kako bi smo Vam pomogli i detaljno Vas upoznali sa neophodnim uslovima za pokretanje seoskog turzima. Molimo Vas da nam se obratite kako bi smo Vas upoznali sa svim prednostima koje nudi seoski turizam i uputili Vas na moguće izvore sufinansiranja i kreditiranja, kako bi ste svoj objekat što pre doveli u funkciju i svom porodičnom budžetu obezbedili siguran izvor finansiranja.
Park pirode Stara planina   Područje Stare planine proglašeno je za Park prirode „Stara planina“ 1997. godine, odnosno na predlog Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o zaštiti Parka prirode „Stara planina“ ( „Službeni glasnik RS “, broj 19/1997), kojom je Stara planina stavljena pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja, svrstano u I kategoriju.

Finansijer

Ministarstvo

Realizator projekta

Grlica

Opština Pirot

SO Pirot

Razvoj seoskog turizma na Staroj planini

Realizovana je jedinstvena baza podataka turističkih potencijala Pirota. Projekat „Potencijali postoje, iskoristimo ih” predstavljen je u četvrtak, 8. oktobra 2009. godine, u Medija centru Doma kulture a zatim kontrunirano tokom trajanja projekta na svim lokalnim medijima. Projekat je finansiralo Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, a tiče se seoskog turizma na Staroj planini.

Na osnovu prikupljenih podataka zainteresovanih meštana koji imaju objekte na Staroj planini i žele da se bave turizmom formirana je jedinstvena baze podataka turističkih potencijala opštine Pirot sa dve vrste podataka, jedna se tiče kategorizacije objekata u selima na Staroj planini, i druga baza gde su predstavljeni problemi, odnosno preduslovi zainteresovanih za bavljenje turizmom.

Slavica Ćirić iz Udruženje za negovanje i očuvanje starih zanata „Grlica” ovom prilikom rekla je da se prethodnih godina oko 20 domaćinstava prijavilo, kategorizovalo objekte i stavilo u službu turizma. – Poznato nam je da postoji veliki broj objekata na Staroj planini koji mogu da se priključe turizmu. Planiramo dva predavanja na ovu temu u selima Dojkinci, Rsovci i Vlasi. Otvorićemo sajt i sve podatke postaviti na Internetu. Na bazi ovog projekta Turistička organizacija Pirot bi trebalo dalje da radi. Kada se upoznamo sa problemima koje ljudi u selima imaju i kada sačinimo bazu podataka, nevladin sektor će moći da počne sa pisanjem projekata – rekla je Slavica Ćirić.

Slađana Mančić iz Građanske čitaonice „Pirgos”, a u ime Područnog centra za ruralni razvoj, ističe da u okviru strategije ekonomskog razvoja opštine jedan integralni deo čini i razvoj turizma, a u okviru ruralnog razvoja previđen je i razvoj etno i eko turizma. – Krajnje je vreme da se uradi ovakva baza podataka, odnosno baza potencijala i da se da na korišćenje Turističkoj organizaciji, lokalnoj samoupravi i nevladinim organizacijama. Na ovaj način pozivamo sugrađane i ljude koji imaju kapacitete na Staroj planini i u drugim oblastima pirotske opštine da dođu i prijave svoje potencijale – kaže Slađana Mančić i dodaje da svi zainteresovani mogu da se prijave svakog radnog dana do 30. oktobra u prostorijama Turističke organizacije Pirot od 10 do 14 časova.

Dragan Taškov iz Društva za zaštitu životne sredine „Stara planina” kaže da je neophodna mnogo aktivnija uloga države, opštine i svih segmenata društva kako bi zaživeo seoski turizam. Treba zaustaviti trend depopulacije sela, a da bi se ljudi vratili iz grada u sela, ruinirane kuće najpre treba da se obnove i da se naslednici tih kuća aktivno uključe u stvaranje uslova za seoski i eko turizam. Neophodno je da država sagleda mnogo ozbiljnije ovaj problem, da ozbiljnije učestvuje u njegovom rešavanju. Sa druge strane, država ne može da pomogne ako ne postoji baza podataka, ako nema preduslove koji treba da se stvore na lokalnom nivou. Tu je važna uloga nevladinih organizacija da predstave ovu ideju ljudima i mladim osobama o povratku na selo, da angažovanjem kroz seoski turizam i organsku proizvodnju pokažu kako to funkcioniše – kaže Taškov i dodaje da će podatke koji su potrebni, kroz ovaj projekat pripremiti i dostaviti nadležnim institucijama.
Izvor: Pirotske novine, novinar J.Veljković

 

Trenutno Online

Imamo 1 gost na mreži

Pronađi

Stara planina

Predstavljamo Vam projekat „Potencijali postoje, iskoristimo ih” kojim je realizovana jednstvena baza podataka turističkih potencijala opštine Pirot, koji finansira Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj. Projektom se obuhvata kategorizacija objekata u selima na Staroj planini i analiza postojećih problema u cilju unapređenja turističke ponude.

Glasajte

Da li bi ste se bavili seoskim turizom

Turistička organizacija Pirot

Sačuvajmo Staru planinu

Marketing destinacije – cilj je da stvori uslove za zajednički turistički marketing regionalnog brenda potencijlanih turističkih destinacije i zajednički reklamni proizvod. Formulisanje istržaivanja turističkog potencijala treba usmeriti pre svega na kreiranje zajedničke marketinške strategije, u cilju stvaranja zajedničkog brenda. Sasvim je sigurno da se marekting Stare planine zasniva na postojećim prirodnim i kulturim vrednostima, kojima je ovaj kraj veoma bogat. Zato ga treba iskoristiti na pravi način.

Razvoj zajedničkih turističkih proizvoda i novih atrakcija - stvaranje zajedničkih turističkih regiona, zasnovanih na biodiverzitetu, specifičnosti prirodnih i kulturnih vrednosti Stare planine. Sledeći cilj je stvaranje mogućnosti za razvoj novih atrakcija u regionu zasnovanih na održivom korišćenju resursa, povezivanje postojećih tačaka u regionu i zajednički informativni sistem i cilju promocije zajedničkih turističkih proizvoda. Nove atrakcije će se oslanjati na postojeće prirodne i kulturne resurse u regionu – prirodne lepote, kulturne događaje, manastire i crkve i dr.

Arhitektura Stare planine – Kamen kao osnovni i tradicionalni građevinski materijal je oblikovao arhitekturu na Staroj planini. Za ono što se u modernom građevinarstvu koristi cigla ili beton, nekada se koristio obrađen kamen. To potvrđuje činjenica da su mnogi objekti na Staroj planini izgrađeni od kamena bez ikakvih vezivnih sredstava, pa ipak oni i dalje odolevaju vremenu. Ovom temom obuhvatićemo lokalne spomenike tradicionalne arhitekture koji su danas na planini prisutni u vidu starih kuća, potpornih zidova i sl. Još jedna tema našeg istraživanja jeste upotreba duboreza u drvetu kao jednog od nasjtarijih zanata u reigonu, sa tredicionalnim motivima kao dekora na fasadama ali i enterijerima.

Lekovito bilje Stare planine ono što se pouzdano zna jeste da je Stara planina prepuna raznih retkih biljnih vrsta. U stara vremena kada nije bila pristuna moderna medicina, seljajni su od prisutnih biljaka spravljali lekove za mnoge bolesti ljudi ali i životinja. Čak i danas kada za mnoge bolesti nema leka, ljudi se okreću tradicionalnoj medici, ali na žalost trevara je sve manje. Ovom rubrikom želimo istražiti koje su to lekovite biljke pristune na Staroj planini, kojim lokalitetima i šta se nekada lečilo njima. Planska i kontrolisana ekspolatacija leokovitog bilja može takođe upotpuniti turističku ponudu meštana koji žele da razviju prepoznatljivi i autentnični seoski turizam u svojim domaćinstvima.

Mostovi Stare planineJedan od nasjtarijih zanata na ovim prostorima je mostogradnja. Kako su sela nekada građena na rekama i potocima, svako selo je imalo po nekoliko mostova. Mostovi su bili zidani od drveta ili od tesanog kamena. Danas su na planini ostali jedino kameni mostovi od kojih su neki stari i po par stotina godina. Ideja ove teme je da se fokusiramo na tradicionalno neimarstvo, na detalje i na nalin kako su loklani tesari premošćavali Staro planinske potoke.

Login Form