Grlica vam zeli ugodne trenutke na nasem portaluUdruženje za negovanje i očuvanje starih i umetničkih zanata
Ukoliko imate bilo kakvu sugestiju Grlica ce Vam biti zahvalna da  je slobodno iznesete - na strani za kontakt

GrlicaTurizam
Zgrada suda u Pirotu

Predstavljamo Vam projekat „Potencijali postoje, iskoristimo ih” kojim je realizovana jednstvena baza podataka turističkih potencijala opštine Pirot, koji finansira Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj. Projektom se obuhvata kategorizacija objekata u selima na Staroj planini i analiza postojećih problema u cilju unapređenja turističke ponude.Realizovana je jedinstvena baza podataka turističkih potencijala Pirota. Projekat „Potencijali postoje, iskoristimo ih” predstavljen je u četvrtak, 8. oktobra 2009. godine, u Medija centru Doma kulture a zatim kontrunirano tokom trajanja projekta na svim lokalnim medijima. Projekat je finansiralo Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj, a tiče se seoskog turizma na Staroj planini.

Na osnovu prikupljenih podataka zainteresovanih meštana koji imaju objekte na Staroj planini i žele da se bave turizmom formirana je jedinstvena baze podataka turističkih potencijala opštine Pirot sa dve vrste podataka, jedna se tiče kategorizacije objekata u selima na Staroj planini, i druga baza gde su predstavljeni problemi, odnosno preduslovi zainteresovanih za bavljenje turizmom.

Slavica Ćirić iz Udruženje za negovanje i očuvanje starih zanata „Grlica” ovom prilikom rekla je da se prethodnih godina oko 20 domaćinstava prijavilo, kategorizovalo objekte i stavilo u službu turizma. – Poznato nam je da postoji veliki broj objekata na Staroj planini koji mogu da se priključe turizmu. Planiramo dva predavanja na ovu temu u selima Dojkinci, Rsovci i Vlasi. Otvorićemo sajt i sve podatke postaviti na Internetu. Na bazi ovog projekta Turistička organizacija Pirot bi trebalo dalje da radi. Kada se upoznamo sa problemima koje ljudi u selima imaju i kada sačinimo bazu podataka, nevladin sektor će moći da počne sa pisanjem pro­jekata – rekla je Slavica Ćirić.

Slađana Mančić iz Građanske čitaonice „Pirgos”, a u ime Područnog centra za ruralni razvoj, ističe da u okviru strategije ekonomskog razvoja opštine jedan integralni deo čini i razvoj turizma, a u okviru ruralnog razvoja previđen je i razvoj etno i eko turizma. – Krajnje je vreme da se uradi ovakva baza podataka, odnosno baza potencijala i da se da na korišćenje Turističkoj organizaciji, lokalnoj samoupravi i nevladinim organizacijama. Na ovaj način pozivamo sugrađane i ljude koji imaju kapacitete na Staroj planini i u drugim oblastima pirotske opšti­ne da dođu i prijave svoje potencijale – kaže Slađana Mančić i dodaje da svi zainteresovani mogu da se prijave svakog radnog dana do 30. oktobra u prostorijama Turističke organizacije Pirot od 10 do 14 časova.

Dragan Taškov
iz Društva za zaštitu životne sredine „Stara planina” kaže da je neophodna mnogo aktivnija uloga države, opštine i svih segmenata društva kako bi zaživeo seoski turizam. Treba zaustaviti trend depopulacije sela, a da bi se ljudi vratili iz grada u sela, ruinirane kuće najpre tre­ba da se obnove i da se naslednici tih kuća aktivno uključe u stvaranje uslova za seoski i eko turizam. Neophodno je da država sagleda mnogo ozbiljnije ovaj problem, da ozbiljnije učestvuje u njegovom rešavanju. Sa druge strane, država ne može da po­mogne ako ne postoji baza podataka, ako nema preduslove koji treba da se stvore na lokalnom nivou. Tu je važna uloga nevladinih organizacija da predstave ovu ideju ljudima i mladim osobama o povratku na selo, da angažovanjem kroz seoski turizam i organsku proizvodnju pokažu kako to funkcioniše – kaže Taškov i dodaje da će podatke koji su potrebni, kroz ovaj projekat pripremiti i dostaviti nadležnim institucijama.
Izvor: Pirotske novine, novinar J.Veljković
Grlica