O Pirotu
Zgrada Suda u Pirotu "Pirotski kraj se nalazi između dva velika grada međaša: Niša i Sofije, antičkih Naisus i Serdica, koji su u dugim razdobljima praistorije i istorije ovog kraja u mnogome određivali okvire njegovog razvoja.

Oblasti oko današnjeg Pirota, predstavljaju veoma značajnu kariku za poznavanje starih naroda koji su živeli u centralnim oblastima Balkana s toga jer se nalaze na sredokraći u graničnoj zoni dveju jezičkih sfera, latinske na zapadu i grčke na istoku, na terenu na kome su se sukobljavali i mešali uticaju dvaju moćnih balkanskih naroda, tračkih i ilirskih, na veoma prometnoj saobraćajnici koja povezuje Evropu sa Azijom.

Formiranjem provincije Mezije početkom I veka naše ere oblasti Gornjeg i Srednjeg Ponišavlja, ulaze u sastav Rimskog Carstva. Ponišavljem je išao značajan antički vojni i trgovački put VIA MILITARIS (docnije nazvan-Carigradski drum), koji je povezivao Evropu sa Azijom. Ponišavlje je time postalo jedna od kapija između istočnog i zapadnog dela rimske imperije. Duž ovog puta nastala su prva organizovana naselja, čija imena donose antički itinerari, spiskovi putnih stanica. Na jednom od itinerarija, Pirot je označen imenom Turres, što na latinskom znači Kule. Vremenom se oko takvih stanica razvijaju manja naselja sa trajno naseljenim stanovništvom."1
Svakako da se i zanatstvo kontinuirano razvijalo sa povećanjem broja stanovništva. Na razvoj zanatstva sem potreba vojnih, postojao je svakako i trgovački uticaj - dodir sa kvalitetnom robom, koja je tuda svakodnevno u karavnima prolazila i ne retko se na prodaju nudila.

1 - Preuzeto u potpunosti iz Prvog biltena Rotary kluba Pirot