J
   
 
 
Proizvodnja kačkavalja u Pirotu

PIROTSKI KAČKAVALj stvorila je Stara planina i hiljade ovaca koje su provodile mesece na bogatim travnatim pašnjacima, stvorilo ga je izobilje stočne hrane i izobilje kvalitetnog mleka.Ali to je južno podneblje, a sunce ne dozvoljava da hrana dugo stoji i brzo se kvari. Običan beli sir kratkog je veka, i prirodne okolnosti naterale su ovčare da proizvode sir koji će moći dugo da traje. I proizveli su kačkavalj.
Tehnologiju izrade kačkavalja stanovništvu pirotskog kraja preneli su Crnovunci ili Kucovlasi, starosedeoci Balkanskog poluostrva, stočari, koji su od proleća do jeseni boravili na obroncima Stare planine sa svojim mnogobrojnim stadima ovaca. Vekovi nisu menjali način njegove proizvodnje. Kao i prvi mlekar koji je hteo da dobije sir pa ukrstio dva drveta, napravio takozvani
krstaš, dobio mešalicu za mleko i sirnu masu, svi su oni, od oca na sina, radili na isti način. Majstor proizvođač, majstor divne veštine, koja kao da prelazi u neverovatno, kada hitrim prstima meša masu, savija je, iz savijenog testa izvlači ivice i pravi homogeni kotur sira, hitro i spretno. Kačkavalj je vremenom postao poznat kao dugotrajan i hranljiv, rado je tražen na mnogim tržištima sveta...